Absolventă a Facultăţii de Filologie și Doctor în Lingvistică al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Profesor Adriana Vizental este cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Romania. Predă cursuri de lingvistică engleză şi didactică, principalele sale domenii de interes fiind pragmatica discursului publicitar şi metodica predării limbii engleze ca limbă străină.

Citeste mai multCiteste mai mult

Lucrări semnificative

Lingvistică

a. Cărţi

b. Suport de curs

c. Articole, prezentări PowerPoint

 • Vizental, A. 2017. “Cooperation and Negotiating Meaning in Communication.” În Journal of Humanistic and Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences of “Aurel Vlaicu” University, Arad, Vol. 8, nr.1/2017 : 77-90. ISSN 2067-6557; ISSN-L 2247-2371.
  http://www.jhss.ro/en/archive.htmhttp://www.jhss.ro/downloads/vol_8_1_2017.pdf
 • Vizental, A. 2011. “Meaning, Image and Attitude (II)”. În Journal of Humanistic and Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences of “Aurel Vlaicu” University, Arad. Vol.2 nr.1/2011: 35-46. ISSN-L 2247-2371.
  http://www.jhss.ro/en/archive.htmhttp://www.jhss.ro/downloads/vol_2_1_2011.pdf
 • Vizental, A. 2010. “Meaning, Image and Attitude (I)”.  În Journal of Humanistic and Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences of “Aurel Vlaicu” University, Arad. Vol.1 nr.2/2010: 67-76. ISSN-L 2247-2371.
  http://www.jhss.ro/en/archive.htmhttp://www.jhss.ro/downloads/vol_1_2_2010.pdf
 • Vizental, A. 2009. “Cooperation and Inferential Communication.” În Margan M. et al. (eds.). Using New Information and Communication Technologies in ELT. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu. 2009, ISBN 978-973-752-384-6, p. 125-174 ;
 • Vizental, A. 2008. “Functional Grammar and ways of teaching it.” În O. Huţiu & M. Ponta (eds.) Class animation techniques for young teachers of English: workshop. Arad: Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”. 2008, ISBN 978-973-752-262-7, p. 142-161;
 • Vizental, A. 2007. “Logos.” În Conferinţa internaţională „Dezvoltare regională şi multiculturalitate în Uniunea Europeană”, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, 26-27 octombrie 2007, vol.I:561-570. Cluj-Napoca: Editura Risoprint. ISBN: 978-973-751-605-3; 978-973-751-606-0.
 • Vizental, A. 2007. “Slang.” În Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale, în Lucrările secţiunii I a Simpozionului "Cercetarea Ştiinţifică – o punte spre integrarea europeană" a Universităţii „Aurel Vlaicu", 3-4 Noiembrie 2004.” 133-140. Timişoara: Mirton. ISBN 973-661-527-8.
 • Vizental, A. 2002. “Advertising and Manipulation of Deixis.” În Studia Universitatis "Vasile Goldiş." Seria "Ştiinţe Socio-Umane". nr. 12/2002: 212-221. ISSN: 1453-103X
 • Vizental, A. 2002. “Sound Effects and Music in Advertising.” În Studia Universitatis "Vasile Goldiş." nr. 12/2002: 206-212. 
 • Vizental, A. 2002. “Speech Acts in Advertising.” În Studia Universitatis "Vasile Goldiş." Seria "Ştiinţe Socio-Umane", nr. 12/2002: 201-206. ISSN: 1453-103X.
 • Vizental, A. 2001. “Exprimarea indirectă şi funcţiile limbajului.” În Studia Universitatis "Vasile Goldiş." Seria A. nr. 11/2001: 282-285. ISSN: 1453-103X.
 • Vizental, A. 2000. “Advertising.” În Scientific and Technical Bulletin. Series: Economic Sciences & Sociology. # 2. Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”. Arad. 2000: 75-83. ISSN: 1454-8321.

Didactica predării limbii engleze

a. Cărţi

 • Vizental, A. 2014. Metodica predării limbii engleze – Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language. Ediţia a IV-a actualizată. Iaşi : Editura Polirom, Seria Collegium.  ISBN print 978-973-46-4797; ISBN PDF 978-973-46-5002. 
  https://www.e-librarii.ro/image/data/rasfoire/metodica_predarii_limbii_engleze.pdf
 • Vizental, A. 2003. Strategies of Teaching and Testing. Timişoara: Editura Orizonturi Universitare. ISBN 973-638-075-0.

b. Suport de curs

 • Vizental, Adriana & Otilia Păcurari. 2000. Learn to Read, Read to Learn.  Arad: Editura Universităţii “Vasile Goldiş”. 2000. ISBN 973-9328-92-X,

c. Articole, prezentări PowerPoint

 • Vizental, A. 2015. “CLIL & CEFR.” La International Conference Bilingual Education and CLIL methodology in teaching English with Erasmus + Programme Billingual Education: A Step Ahead, Nov. 19th, 2015, Arad. (prezentare PowerPoint).
  https://www.slideshare.net/diana1974ar/adriana-vizental
 • Vizental, A. 2013. “Communicative competence and CEFR.” La 3rd International Technology, Education and Environment Conference and Exhibition (TEEC2013) și 3rd International Conference on Teaching and learning (ICTL2013). August 12-15, 2013. (prezentare PowerPoint).
  http://www.sapub.org/global/downloadconferencefile.aspx?filename=TEEC2013.pdf
 • Vizental, A.  2012. “Teaching Language and Communication.” În BOOK OF PROCEEDINGS Volume 1. ICTL2012. International Conference on Teaching and Learning. October 23-27, 2012 : 226-244.  Abuja, Nigeria.
  http://www.ejournalofscience.org/archive/vol2si2/ICTL2012.pdf
 • Vizental, A. 2007.  “Teaching Foreign Languages vs. Teaching Thinking,” În Proceedings of the International Conference "European Integration Between Tradition and Modernity." 2nd  edition. Sept. 2007: 369-375. Univ. „Petru Maior”, Tg. Mureş, Editura Univ. “Petru Maior.” ISSN 1844-2048.
  http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari2/Adriana%20Vizental%202.pdf
 • Vizental Adriana & Pădurean Alina.  2009. “Communicative Competence and the Common European Framework of Reference (CEFR).” În Strategies for Optimizing Quality Standard in Higher Education ESP, Tg. Mures, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, 2009: 49-58.  978-973-53-0069-2.
 • Vizental Adriana, Otilia Hutiu, Katarina Palcu. 2008.  “Language Learning, Teaching and Assessing with the CEFR and ELP. Plurilingualism and Communication in Europe. În Zbornik. nr. 14. Vârşeţ. Serbia. ISSN 1820-1011/14: 710-719. ISBN 978-86-7372-103-3. http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/14%20Okrugli%20sto/Vizental,%20Hutiu,%20Palcu%20(engl)%20-%2061.pdf
 • Vizental Adriana & Otilia Hutiu. 2008. “The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the European Language Portfolio (ELP).” În Proceedings of the International Symposium „Research and Education in Innovation Era”, 2008: 375-384. ISSN 2065 – 2569.
 • Vizental, A. 2009. “Communication & Communicative Competence.” Proceedings of the 1st International Scientific Conference “Exercise and Quality of Life.” Novi Sad, 2009 : 223-232. ISBN 978-86- 80231-63- 1. 
  www.fsfv.ns.ac.yu/EQOL ;
 • Coşer Cornelia & Adriana Vizental. 2008. “Changes of Perspective. National and International Dimensions.” În Simpozionul internaţional ‘Româna ca limbă străină – între metodă şi impact’, Univ. „Al. I Cuza”, Iaşi, 23-24 oct. 2008: 105-111. Casa Editorială Demiurg. 
 • Vizental, A. 2007. “Teaching Thinking.” In Proceedings of the International Conference "European Integration Between Tradition and Modernity." 2nd edition. Sept. 2007. Universitatea „Petru Maior.” Tg. Mureş. Editura Univ. „Petru Maior”. ISSN 1844-2048: 64-368.
  https://www.scribd.com/document/267112506/Adriana-Vizental
 • Adriana Vizental. 2007. “Teaching Foreign Languages vs. Teaching Thinking,” Proceedings of the International Conference "European Integration Between Tradition and Modernity", 2nd Edition, Sept. 2007 : 369-375. Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş, Editura Univ. “Petru Maior”. http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari2/Adriana%20Vizental%202.pdf
 • Sokol Alexander & Adriana Vizental. 2006. “The Thinking Approach to Teaching Foreign Languages.” In Proceedings of the International Symposium Research and Education in an Innovation Era, Section I, Tradition and Modernity in Humanistic Sciences”, “Aurel Vlaicu” University, Arad, Romania, 16-18 November, 2006 : 315-324. ISBN (10) 973-752-107-2; ISBN (13) 978-973-752-107-1 (001.891).
 • Vizental, A. & Alina Pădurean. 2005. “Towards a European Qualifications Framework.” In AKADEMOS, Lucrările simpozionului Cultură. Educaţie. Societate. Arad: Editura Universităţii "Aurel Vlaicu." 2005: 267-276. ISBN: 973-752-019-X. 
 • Adriana Vizental. 2005. “Bacalaureat 2003. The Written Test: A Critical View.” Caiet de Semiotică, nr.16 / 2005: 341-350. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest. ISSN 1012-1471.
  https://litere.uvt.ro/litere-old/publicatii/SEMIOTICA/No.%2016.2005.pdf
 • Adriana Vizental. 2003. “Linguistic competence vs. Communicative Competence.” La Simpozionul Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad. Mai 2003. (Prezentare PowerPoint).
 • Adriana Vizental. 2001. “Testing.” American, British and Canadian Studies. Anglophone Academic Society, Romania, 'Lucian Blaga' University of Sibiu, Vol. 4/2001: 245-254. ISBN 973-982800-8-6.
  http://abcjournal.ulbsibiu.ro/volume%204,%202001.html
 • “Testing Strategies and Assessment of Results.” Studia Universitatis "Vasile Goldiş" nr. 10/2000: 212-218. ISSN: 1453-103X.

Traduceri în limba engleză

 • Transversal Psychology, Aspects of the Philosophy of Behaviour. Arad: “Aurel Vlaicu” University Press. 2007. Author: Gheorghe Schwartz – ISBN 978-973-752-130-9
  Autor: Gheorghe Schwartz
 • Let’s Learn Math and English (Să învăţăm matematică şi engleză), Bucureşti: Nedion Publishing House. 2008. ISBN 978-973-7748-54-6.
  Autor: Madlena Bulboacă
 • Implementing Activities of Intercultural Education –A Methodological Guide, Arad: “Aurel Vlaicu” University Press. 2008.
  Authors: Dorin Herlo, Beate Schmidt-Behlau, Adriana Vizental (2008) Implementarea Activităţilor de Educaţie Interculturală – Ghid Metodologic,  Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu", ISBN 978-973-752-293-1;
 • The Schwartzian Paranoia, excerpts from Paranoia Schwartz
  Autor: Gheorghe Schwartz