Absolventă a Facultăţii de Filologie și Doctor în Lingvistică al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Profesor Adriana Vizental este cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Romania. Predă cursuri de lingvistică engleză şi didactică, principalele sale domenii de interes fiind pragmatica discursului publicitar şi metodica predării limbii engleze ca limbă străină.

Citeste mai multCiteste mai mult

Prof. Adriana Vizental şi-a câştigat o binemeritată reputaţie academică prin lucrări centrate pe lingvistică şi didactica predării limbilor străine, prin promovarea multilingvismului, prin îndrumarea atentă a studenţilor şi cooptarea lor în activităţi de cercetare aplicativă, prin coordonarea simpozioanelor şi publicaţiilor ştiinţifice ale Universităţii „Aurel Vlaicu”. Constant preocupată de ridicarea gradului de vizibilitate al tinerei noastre universităţi, se află mereu în avangarda iniţiativelor de colaborare interuniversitară şi interculturală.

Locul de muncă

  • Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Profesor universitar

Functia

Domenii ocupationale

  • Lingvistică (limba engleză): fonetică, semantică, pragmatică, discurs publicitar
  • Didactica predării limbii engleze

Cercetare (vezi lista lucrărilor semnificative)

Cea mai recentă lucrare

ADRIANA VIZENTAL. 2019. Interpreting texts. An Introduction to Linguistic Analysis. Online. ISBN GENERAL: 978-973-752-824-7

Lingvistică

Didactică engleză

Nu exista.